Livrare gratuită   |   Returnare în 30 de zile
+40 316 308 201

Sună-ne L - V 8:00 - 16:00 (zile lucrătoare)

Trimite-ne un email contact@eyerim.ro

Condiţii comerciale

art. I. Dispoziţii preliminare

1.1 Prezentele condiţii comerciale (numite în continuare „condiţii comerciale“) ale societăţii comerciale eyerim s.r.o. cu sediul în Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovacia, CIF: 47 970006, CUI: 2024164153, Codul TVA SK2024164153 (numit în continuare „vânzător“) reglementează drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor contractante apărute în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare sau în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător şi cumpărător prin intermediul formularului electronic de comandă al vânzătorului (numită în continuare „contract de vânzare-cumpărare“) şi fac parte integrantă din contract. Magazinul on-line este realizat de vânzător prin site-ul web amplasat pe adresa de internet www.eyerim.ro (numită în continuare „website“), şi anume prin intermediul interfeţei website-ului (numit în continuare „website-ul magazinului on-line“).
1.2 Condiţiile comerciale nu se referă la cazuri când persoana care intenţionează să cumpere marfa de la vânzător, este o persoană juridică sau o persoană care la facerea comenzii negociază în cadrul activităţii sale de afacere sau în cadrul exercitării activităţii sale liber profesioniste.
1.3 Stipulaţiile aberante de la condiţiile comerciale cumpărătorul şi vânzătorul (numite împreună în continuare „părţi contractante“) şi le pot stipula în contractul de vânzare-cumpărare. Stipulaţiile aberante din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate în aplicare faţă de prevederile cuprinse în condiţii comerciale.
1.4 Prevederile condiţiilor comerciale fac parte integrantă de cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare şi condiţiile comerciale sunt redactate în limba românesc. Contractul de vânzare-cumpărare se poate încheia în limba românesc.
1.5 Textul condiţiilor comerciale vânzătorul poate modifica şi completa. De această stipulaţie nu sunt atinse drepturile şi obligaţiile apărute pe parcursul derulării contractului conform textului precedent al condiţiilor comerciale.

art. II. Contul utilizatorului

2.1 Cumpărătorul poate să realizeze comanda bunurilor direct de pe interfaţa website-ului magazinului în baza înregistrării sau fără înregistrare.
2.2 La înregistrare la website şi la comanda bunurilor cumpărătorul este obligat să introducă toate datele corect şi adevărate. Cumpărătorul este obligat ca în cazul modificărilor datelor introduse pe contul utilizatorului să le actualizeze ori de câte ori intervine această situaţie. Datele declarate de cumpărător în contul utilizatorului şi la comanda bunurilor sunt considerate de vânzător ca fiind corecte.
2.3 Accesul la contul utilizatorului este asigurat cu numele şi parola de utilizator. Cumpărătorul se obligă să ţină în secret informaţiile necesare pentru acces la contul lui de utilizator.
2.4 Cumpărătorul nu este îndreptățit să permită utilizarea contului de utilizator de către terţe persoane.
2.5. Vânzătorul este îndreptăţit să anuleze contul utilizatorului şi anume atunci când cumpărătorul contul său de utilizator nu a utilizat mai mult de 24 de luni sau în cazul când cumpărătorul încalcă obligaţiile sale care îi decurg din contractul de vânzare-cumpărare (inclusiv lunile comerciale în care nu au fost utilizate condiţiile).

art. III. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

3.1 Toată prezentarea mărfii amplasată la interfaţa website-ului magazinului are un caracter informativ şi vânzătorul nu este obligat să încheie contractul de vânzare-cumpărarea cu privire la o astfel de marfă.
3.2 Interfaţa website-ului magazinului conţine informaţiile despre marfă şi anume inclusiv preţuri pentru fiecare marfă aparte. Preţurile mărfii indicate includ costuri legate de ambalare, taxă pe valoare adăugată şi toate taxele conexe. Preţurile mărfii nu includ costurile legate cu livrarea mărfii. Preţurile rămân valabile pe durata de timp când sunt afişate pe interfaţa website-ului magazinului. Prin prezenta stipulație nu este limitată posibilitatea vânzătorului să încheie contractul de vânzare-cumpărare în condiţii convenite şi stipulate individual.
3.5 Pentru a comanda marfa cumpărătorul completează formularul de comandă care se află pe interfaţa website-ului magazinului. Formularul de comandă conţine, mai ales, informaţii privind:
3.5.1 marfa comandată (marfa comandată cumpărătorul „introduce“ în coşuleţul electronic de cumpărare la interfaţa website-ului magazinului),
3.5.2 modul de achitarea a preţului de cumpărare pentru marfă, datele privind modul de livrare cerut pentru marfa comandată şi
3.5.3 informaţiile legate de costuri de livrare a mărfii (numite complet în continuare „comandă“).
3.6 Înainte de a trimite bonul de comandă vânzătorului cumpărătorului i se permite să controleze şi să modifice datele care cumpărătorul a introdus în bonul de comandă şi anume având în vedere şi posibilitatea cumpărătorului să identifice şi să modifice erorile apărute la introducerea datelor în bonul de comandă. Cumpărătorul îi trimite bonul de comandă vânzătorului dând un clic pe butonul „PLATA“. Datele indicate în bonul de comandă sunt considerate ca fiind corecte de către vânzător. Vânzătorul imediat după obţinerea bonului de comandă această obţinere îi confirmă cumpărătorului prin poştă electronică şi anume pe adresa poştei electronice a cumpărătorului indicată în contul lui de utilizator sau în bonul de comandă (numită în continuare „adresa electronică a cumpărătorului“).
3.7 Întotdeauna vânzătorul este îndreptăţit în funcţie de caracterul comenzii (de cantitate de marfă, de nivelul preţului de cumpărare, de costurile evaluate pentru transport) să-i ceară cumpărătorului o confirmare suplimentară a bonului de comandă (de exemplu în scris sau prin telefon).
3.8 Relaţia contractuală între vânzător şi cumpărător ia naştere prin acceptarea remiterii bonului de cumpărare (acceptare), care vânzătorul îi trimite cumpărătorului prin poştă electronică şi anume pe adresa electronică a cumpărătorului.
3.9 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător utilizând mijloacele de comunicare la distanţă în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) cumpărătorul îşi achită singur iar aceste costuri nu diferă de taxa principală.

art. IV. Preţul mărfii şi condiţii de plată

4.1 Preţul mărfii şi eventualele costuri legate de livrare a mărfii conform contractului de vânzare-cumpărare cumpărătorul îi poate achita vânzătorului prin următoarele modalităţi de plată:
a) în numerar contra ramburs la locul determinat de cumpărător în bonul de comandă;
b) prin virament cu ajutorul cardului de plată;
c) prin virament cu ajutorul portalului de plată PayPal;
d) prin intermediul reţelei de plată de internet Bitcoin
4.2 Împreună cu preţul de cumpărare cumpărătorul este obligat să-i plătească vânzătorului şi costurile legate de furnizarea mărfii în valoare convenită contractual în funcţie de opţiunea variatei de livrare. Dacă nu este stipulat în mod expres altfel atunci în continuare prin preţul de cumpărare se înţelege şi costul legat de livrarea a mărfii.
4.3 Vânzătorul nu cere de la cumpărător avans şi nici o altă plată asemănătoare. Acest lucru însă nu afectează prevederea condiţiilor comerciale privind obligaţia de achitare în avans a preţului de cumpărare.
4.4 În cazul plăţii contra ramburs preţul de cumpărare este scadent la preluarea mărfii. În cazul unui virament şi al plăţii prin intermediul reţelei de plată pe internet Bitcoin preţul de cumpărare este scadent la încheiere a contractului de vânzare-cumpărare. În cazul viramentului obligaţia cumpărătorului de achitare a preţului de cumpărare este îndeplinit în momentul de vărsare a sumei corespunzătoare pe contul vânzătorului.
4.5 Vânzătorul este îndreptăţit, mai ales, în cazul că din partea cumpărătorului nu se va realiza o confirmare suplimentară a comenzii atunci în virtutea art. 3.7 din condiţii comerciale să ceară achitarea preţului de cumpărare integral încă înainte de a-i expedia marfa cumpărătorului. Cumpărătorul trebuie să achite preţul de cumpărarea cu toate că nu a avut încă posibilitatea de a vedea marfa deoarece conform acestor VOP este stipulat un astfel de mod de predare a mărfii care exclude posibilitatea de examinare.
4.6 Eventualele reduceri de preţ la marfă acordate de vânzător cumpărătorului nu se pot combina reciproc.
4.7 În cazul în care în relaţii comerciale este uzual sau în cazul că este stabilit acest lucru prin prevederile legale de obligativitate generală atunci vânzătorul îi va elibera cumpărătorului bonul fiscal – factura cu privire la plăţile realizate în baza contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitorul taxei pe valoare adăugată. Bonul fiscal va elibera vânzătorul cumpărătorului după achitarea preţului mărfii şi îl trimite sub formă electronică pe adresa de mail a cumpărătorului.

art. V. Reziliere a contractului de vânzare-cumpărare

5.1 Cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul şi anume în termen de 30 de zile de la preluarea mărfii iar în cazul că obiectul contractului de vânzare-cumpărare prezintă câteva feluri de marfă sau livrarea este formată din câteva părţi atunci acest termen începe să curgă de la data preluării ultimei părţi livrate. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare trebuie să i se trimită vânzătorului în termenul de timp menţionat în fraza precedentă. Pentru rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cumpărătorul poate folosi formularul tip oferit de vânzător care face partea integrantă din anexa nr. 2 din condiţii comerciale. Cumpărătorul poate să trimită rezilierea contractului de vânzare-cumpărare printre altele şi pe adresa atelierului de lucru a vânzătorului:

eyerim - Shopsupport s.r.o
Str. Nicolae Balcescu, nr. 104
315500, Nădlac jud. Arad
România
sau pe adresa poştei electronice a vânzătorului:
contact@eyerim.ro

5.2 Dacă cumpărătorul desface contractul de vânzare-cumpărare conform art. 5.1 din condiţii comerciale, contractul de vânzare-cumpărare se anulează de la bun început. Marfa trebuie să-i fie expediată vânzătorului înapoi în termen de paisprezece zile de la rezilierea contractului de vânzare. În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul de vânzare-cumpărare atunci cumpărătorul suportă costurile legate de returnarea mărfii la vânzător şi anume şi atunci când marfa nu poate fi returnată pentru caracterul său pe cale poştală obişnuită.
5.3 În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul de vânzare-cumpărare conform art. 5.1 din condiţiile comerciale vânzătorul returnează mijloacele financiare primite de la cumpărător în termen de timp de paisprezece zile de la rezilierea contractului de către cumpărător şi anume în modalitate de plată identică cum vânzătorul le a primit de la cumpărător. De asemenea vânzător este îndreptăţit să returneze prestaţiile acordate cumpărătorului la returnarea mărfii de cumpărător sau printr-un al mod dacă cumpărătorul va fi de acord cu astfel de mod şi nu i se creează astfel cumpărătorului alte cheltuieli. În cazul că cumpărătorul reziliază contractul de vânzare-cumpărare atunci vânzătorul nu este obliga să-i returneze mijloacele financiare primite de cumpărător mai devreme decât cumpărătorul returnează marfa sau dovedeşte că marfa a trimis înapoi la vânzător.
5.4 Dacă cumpărătorul a optat pentru un mod mai ieftin de livrare a mărfii care oferă vânzătorul atunci vânzătorul îi returnează cumpărătorului costurile pentru livrarea mărfi în valoarea corespunzătoare celui mai ieftin mod de livrare a mărfii oferit.
5.5 Cumpărătorul nu poate rezilia contratul de livrare a mărfii care este adaptată la cererea consumatorului sau pentru persoana lui. Un astfel de contract este de ex. contract de executare a lentilelor dioptrice în baza cerinţelor individuale ale cumpărătorului.
5.6 Cumpărătorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii mărfii în urma manipulări cu această marfă într-un al mod decât este instruirea privind caracterul, proprietăţile şi funcţionarea mărfii. Dreptul al compensarea prejudiciului apărut asupra mărfii vânzătorul este îndreptățit să-i adauge unilateral sub formă de contracost cumpărătorului la returnare a preţului de cumpărare.
5.7 În cazul că împreună cu marfa i s-a oferit şi un cadou cumpărătorului, contractul de donaţie între vânzător şi cumpărător încheiată cu clauza de dezlegare atunci contractul de donaţie privind un astfel de cadou îşi pierde efectul şi cumpărătorul este obligat ca cu marfa să-i returneze şi cadoul oferit.

art. VI. Transport şi livrare a mărfii

6.1 Modul (varianta) de transport al mărfii îşi alege cumpărătorul în formular de comandă. În cazul că modul de transport este contractat în baza unei cerinţe speciale a cumpărătorului, cumpărătorul îşi asumă riscul şi eventualele costuri suplimentare legate cu acest mod de transport.
6.2 Pericolul de prejudiciu asupra bunului trece la cumpărător după preluarea mărfii. Aceeaşi consecinţe există în cazul nepreluării mărfii de cumpărător cu toate că vânzătorul i-a permis încărcarea.
6.3 În cazul în care vânzătorul conform contractului de vânzare-cumpărare este obligat să livreze la locul de destinaţie cumpărătorul este obligat să preia marfa la livrare.
6.4 În cazul că din motivele cauzate de cumpărătorul este necesar ca marfa să se fie remisă de repetate ori sau folosind un alt mod decât acela specificat în bonul de comandă atunci cumpărătorul este obligat să achite toate costurile legate cu remiterea repetată adică costurile legate cu un alt mod de remitere.
6.5 La preluarea mărfii de la societate de transport cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajelor mărfii şi în cazul oricăror defecţiuni acest lucru să-i comunice neîntârziat societăţii de transport. În cazul de descoperire a defectării ambalajului care dovedeşte pătrunderea neautorizată în bunul de transport atunci cumpărătorul nu este obligat să preia bunul de transport de la societatea de transport.
6.6 În cazul că cumpărătorul în bonul de comandă va opta pentru plata preţului de cumpărare prin intermediul unui mod de virament atunci vânzătorul este îndreptăţit ca marfa să-i livreze cumpărătorului numai după ce i s-a vărsat în contul lui bancar preţul total de cumpărare.
6.7 Alte drepturi şi obligaţii ale părților în cazul transportului mărfii reglementează documentul Taxe poştale şi reclamaţii care fac parte din Anexa nr. 1 din prezentele codiţii comerciale.

art. VII. Reclamaţie

7.1 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la drepturile provenite din derularea defectuoasă sunt guvernate de prevederile legale corespunzătoare de obligativitate generală.
7.2 Vânzătorul este responsabil pentru faptul că marfa la preluare de cumpărător nu are defecţiuni. Mai ales, vânzătorul îi răspunde cumpărătorului că atunci când cumpărătorul a preluat marfa:
7.2.1 această marfă are proprietăţile care părţile au convenit şi în cazul în care stipulațiile lipsesc atunci are aşa fel de proprietăţi care vânzător sau producător a descris sau care cumpărător a aşteptat având în vedere caracterul mărfii şi în baza reclamei realizate de el,
7.2.2 această marfă se potriveşte scopului de utilizare care vânzătorul indică sau pentru care astfel de fel de marfă se utilizează de obicei,
7.2.3 această marfă corespunde calităţii sau executării convenite mostrei sau modelului dacă s-a convenit calitatea sau executarea conform mostrei sau modelului convenit,
7.2.4 marfa este în cantitate corespunzătoare, mărime sau greutate şi
7.2.5 marfa satisface cerinţele normelor legislative.
7.3 În cazul în care se va manifesta defecţiunea în perioada de timp de şase luni de la preluare atunci se consideră că marfa a fost defectată deja la preluare. Cumpărătorul este îndreptăţit s aplice dreptul pentru defecţiune care apare la bunul de consum în perioada de timp de douăzeci şi patru de luni de la preluare dacă pentru bunul concret nu s-a stabilit o perioadă mai lungă.
7.4 Dreptul executarea defectuoasă aplică cumpărătorul la vânzător la adresa atelierului lui de producţie. Ca momentul de aplicare a reclamaţiei se consideră momentul când vânzătorul a obţinut marfa reclamată de la cumpărător.
7.5 Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor în cazul reclamaţiilor reglementează documentul Taxe poştale şi reclamaţii care face parte din Anexa nr. 1 din prezentele condiţii comerciale.

art. VIII. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante

8.1 Cumpărătorul devine proprietar al mărfii în urma achitării întregului preţ de cumpărare a mărfii.
8.2 Vânzătorul declară că nu este legat cu cumpărător cu nici un fel de codul de conduită.
8.3 Pentru cumpărător accesul la website este gratuit, website-ul cumpărătorul vizitează şi utilizează pe propria sa răspundere şi mai ales este obligat să respecte toate prevederile legale de obligativitate generală. Vânzătorul îşi rezervă dreptul să limiteze accesul acelor persoane care nu vor respecta aceste condiţii comerciale.
8.4 Vânzătorul nu-şi asumă răspunderea pentru prejudiciul cauzat în legătură cu utilizarea website-ului, utilizând informaţiile sau descărcând datele de la website din motive de greşeli tehnice şi de greşeli ale tehnicii de calcul, de greşeli datorate erorilor în date, de întreruperi sau întârzieri la ficționarea serverului, de viruşi de calculator, de pierderi ale câştigului sau ale datelor cumpărătorului din motive ale unui acces neautorizat la transferuri sau la datele cumpărătorului şi la modificările lor sau de alte pierderi.
8.5 Diferenţele mici de culoare şi alte abateri la marfă sunt posibile în urma diferitelor moduri de recepţionare a imaginii, de tehnologie de vizualizare sau de alte motive tehnice. Vânzătorul nu-şi asumă răspunderea pentru astfel de abateri şi diferenţe.
8.6 Vânzătorul atrage atenţia asupra faptului că instrucţiunile pentru curăţare şi întreţinere a bunurilor sunt ataşate la bunul cumpărat. Vânzătorul n-şi asumă răspunderea pentru oricare daune cauzate de utilizarea incorectă a bunului cumpărat.

art. IX. Soluţionarea plângerilor pe cale extrajudiciară

9.1 Cumpărătorul are dreptul să i se adreseze vânzătorului cu cererea de remediere (prin e-mailul de kontakt@eyerim.ro), în cazul în care nu este mulţumit cu modul prin care vânzătorul a rezolvat reclamaţia lui sau în cazul în care li se pare că vânzătorul a încălcat drepturile lui. În cazul în care vânzătorul va răspunde la această cerere negativ sau nu răspunde în durata de termen de 30 de zile de la ziua de la trimiterea ei atunci cumpărătorul are dreptul să formuleze propunerea de o soluţionare alternativă a litigiului la subiectul de soluţionare alternativă a litigiilor (numit în continuare „subiectul ARS“) conform Legii 391/2015 din MO . ARS subiectele prezintă organele şi persoanele juridice autorizate conform § 3 din Legea 391/2015 din MO. Cumpărătorul poate să depună în modul reglementat în prev. § 12 din Legea 391/2015 din MO. Lista subiectelor ARS se poate găsi la website-ul Ministerului economiei a Rep. Slovace www.mhsr.sk.
9.2 Cumpărătorii acre au sediul într-o altă ţară membră a Uniunii Europene, în Norvegia sau Islanda sunt îndreptăţiţi să depună propunerea de soluţionare extrajudiciară a litigiului său cu vânzător prin intermediul Centrului european de protecţie a consumatorului în ţara lor de sediu; lista centrelor respective se poate accesa la paginile Comisiei Europene http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
9.3 Pentru soluţionarea litigiilor de consumatori între vânzător şi cumpărător cumpărătorul poate utiliza şi Platforma pentru soluţionarea litigiilor on-line care se află la adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr.
9.4 Vânzătorul este îndreptăţit pentru realizarea vânzării mărfii în baza licenţei de activitate liber profesioniste. Supravegherea asupra domeniului de protecţie a datelor cu caracter personal exercită Oficiul de protecţie a datelor cu caracter personal al Rep. Slovace (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en).

art. X. Protecţie a datelor cu caracter personal

10.1 Protecţia datelor cu caracter personal a cumpărătorului care este o persoană fizică este reglementată în documentul separat Politica de confidenţialitate care face parte din Anexa nr. 3 din prezentele condiţii comerciale.

art. XI. Corespondenţă

11.1 Cumpărătorului i se poate trimite corespondenţa pe adresa electronică a cumpărătorului.
11.2 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Costurile apărute cumpărătorului în cazul utilizării mijloacelor de comunicare la distanţă în legătură cu încheierea contractului telefonice) costurile îşi plăteşte cumpărătorul el însuşi iar aceste costuri nu diferă de taxa de bază.

art. XII. Dispoziţii fiale

12.1 Părţile contractante au convenit în mod expres că toate litigiile care pot apărea în viitor în urma desfăşurării contractului încheiat între ei, litigiile care apar în legătură cu contract inclusiv privind valabilitatea lui, interpretarea, realizarea şi încetarea, dreptul la această relaţie legală apărută direct sau indirect, chestiuni de drepturi privind drepturile conexe cu cele menţionate mai sus şi anume şi în cazul că prezentul contract va fi nul şi neavenit, anulat sau va fi reziliat, vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă în baza principiilor de bună-credinţă şi bunele moravuri. În cazul eşuării soluţionării pe cale amiabilă litigiile vor fi soluţionate pe cale juridică în faţa tribunalelor Republicii Cehe şi anume conform legislaţiei cehe.
12.2 Dacă relaţia bazată pe contractul de vânzare cumpărare conţine un element internaţional (de peste hotare) apoi părţile contractante au convenit că prezentul contract este guvernat de legislaţia Republicii Cehe fără ca cumpărătorul să fie exonerat de protecţie conform codului legislativ care în cazul neexistenţei opţiunii dreptului s-ar aplica art. 6 sin Regulamentul 593/2008 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din ziua de 17 iunie 2008 privind dreptul decisiv pentru relaţiile contractuale de obligaţie (Roma I).
12.3 Prezentele condiţii comerciale dacă nu se stipulează contractual altfel între vânzător şi cumpărător sunt valabile şi îşi fac efectul de la data de 01.07.2018.
12.4 Vânzătorul poate modifica şi completa textul condiţiilor comerciale. Prin această prevedere nu sunt afectate drepturile şi obligaţiile apărute pe timpul valabilităţii textului anterior din condiţii comerciale. Textul actual al condiţiilor comerciale vânzătorul publică pe website-ul www.eyerim.ro.
12.5 În cazul în care vreo stipulaţie din prezentele condiții comerciale nulă şi neavenită sau inactivă sau va deveni atare, atunci în locul acestei stipulaţii se va folosi stipulaţia al cărei sensul se apropie cât mai mult celei nule şi neavenite sau inactive. Nulitatea sau inactivitatea vreunei stipulaţiei nu este afectată valabilitatea celorlalte stipulaţii. La stabilirea prezentelor condiţii comerciale în cazul nelămuririlor se iau în considerare preponderent cele valabile decât cele nule şi neavenite.
12.6 Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv condiţii comerciale sunt arhivate de vânzător sub formă electronică şi nu este accesibilă.
12.7 Datele de contact la vânzător:

adresa pentru corespondenţă:
eyerim - Shopsupport s.r.o.
Str. Nicolae Balcescu, nr. 104
315500, Nădlac jud. Arad
România
adresa poştei electronice: contact@eyerim.ro,
telefon: +40 316 308 201

Pentru informații legate de drepturile tale de consumator, te rugăm să apelezi la ANPC sau pagina Disputelor Online.

Eyerim deține toate drepturile de autor pentru textele, fotografiile și elementele grafice publicate la www.eyerim.ro. Adresa de e-mail pentru a raporta posibile încălcări ale drepturilor de autor: contact@eyerim.ro

Anexe:
-nr. 1 Taxe poştale şi reclamaţii
-
nr. 2 Formular model pentru reziliere a contractului de vânzare-cumpărare
-nr. 3 Politica de confidențialitate